8. KONFERENCA PROIZVODNJA SVETOVNEGA RAZREDA - 2018

»Empower Production 4.0« - z vitkimi procesi in uporabo sodobnih
tehnologij do proizvodnje svetovnega razreda
 
Na letošnji WCM konferenci, ki je potekala 15. in 16. marca 2018 v Ljubljani v hotelu Mons si je odlične predstavitve podjetij različnih panog ogledalo okoli 100 udeležencev.

Vrhunski strokovnjaki iz evropskih podjetij so predstavili nekaj svojih primerov uporabe, kot tudi prednosti in izzive, ki jih prinaša uvedba digitalizacije. Številni se srečujejo z izzivom, kako povezati sodobne tehnologije z uveljavljenimi lean metodami in kako integrirati avtomatizirane procese z ročnimi procesi. Digitalizacija nudi dobre možnosti za povezovanje teh področij, kar mnoga evropska podjetja že s pridom uporabljajo v proizvodnih in ostalih procesih. 
 
Svoje izkušnje so predstavila mednarodno priznana podjetja s konkretnimi primeri dobrih praks, in sicer: Bosch, Trinity Business School Dublin, Continental, Daimler Protics, IPL Institut, TPM Institute, Agfa HealthCare in Claas. 

V okviru praktičnih delavnic prvi dan konference so bile določene teme še natančneje obdelane. Udeleženci so tako imeli priložnost za vzpostavitev neposrednega dialoga s strokovnjaki, izmenjavo  svojih izkušenj in okrepitev inovacijskih sposobnosti svojega podjetja.

Konferenco smo letos zaokrožili z ogledom podjetja Adria Mobil, d.o.o. v Novem mestu.

Vsem udeležencem konference se zahvaljujemo za udeležbo in aktivno sodelovanje ter vas vabimo, da se nam pridružite tudi na naslednji WCM konferenci. 
 
 
WCM organizacijski tim

PARTNERSKI DOGODKI

AKJ-Kongress 2018
Saarbrücken

 

ORGANIZATORJI