O konferenci

Konferenca "World Class Manufacturing - Proizvodnja svetovnega razreda" ali na kratko WCM konferenca je dogodek, na katerem se lahko seznanite z najnovejšimi metodami organizacije procesov, ki temeljijo na načelih vitke proizvodnje.
Predavatelji iz podjetij iz Slovenije in tujine predstavijo primere dobrih praks na različnih področjih delovanja podjetij - proizvodnja, logistika, kakovost, vzdrževanje, nabavna veriga, organizacija in kadrovsko področje itd.

Vsaka konferenca pa udeležencem poleg zanimivih predavanj ponudi tudi praktično izkušnjo, in sicer z izvedbo praktičnih delavnic in z ogledom enega ali dveh podjetij.

Poleg tega WCM konferenca ni le strokovni in izobraževalni dogodek. Obiskujejo jo namreč vodilni kadri, organizatorji proizvodnje in logistike, tehnologi in drugi, ki želijo optimizirati proizvodnjo podjetja, zato je konferenca odlična priložnost tudi za izmenjavo izkušenj in mreženje.

Za več informacij o aktualnem programu konference spremljajte naše spletno mesto in e-obvestila.